מי אנחנו

ENGLISH

עמותת תודעה נוסדה ע"י לאה גרינפטר גולד וניסן בן -עמי  בשנת 2002 (שמה הרשום: מהפך תודעתי ע"ר).

העמותה פועלת להעלאת המודעות בציבור ובקרב קובעי המדיניות להיקף העצום ותוצאותיה החמורות של תופעת הזנות.

מטרות העמותה:

1 . צמצום מימדי תופעת הזנות עד לביטולה.

2 . פעילות כנגד סרסרות, סחר וכפיה בזנות.

3 . הרחבת שירותי השיקום לנשים, לגברים ולטרנסג'נדריות במעגל הזנות.

להשגת מטרותיה פועלת העמותה בשלוש דרכים עיקריות: יצירת שינוי על ידי הסברה, פעילות של מרכז מידע וטיפול פרטני בלכודים בזנות.

העמותה זכתה בשנת 2010 בעיטור הממלכתי למאבק בסחר בבני אדם מטעם הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה ומטעם משרד המשפטים.

שינוי והסברה

אנו פועלות ליצירת שינוי תודעתי, חברתי וחוקתי בהשקפת העולם ובתפיסות הנוגעות לזנות ולאנשים העוסקים בזנות.

עמותת תודעה הינה נציגה קבועה בועדות הכנסת העוסקות בסחר בבני אדם ובמעמד האישה. אנו פועלות לקידום חקיקה שתביא להקטנת הביקוש לצריכת שירותי מין ולצמצום מימדי הזנות, לקידום חקיקה והקצאת משאבים להרחבת שירותי השיקום בתחום ולהגברת האכיפה המשטרתית כנגד עבירות סרסרות וסחר למטרות מין.

נציגות העמותה נוכחות בדיונים בנושא עם גורמים מהפרקליטות ומהמשטרה וכן בפורומים מקצועיים ובוועדות היגוי של משרדי ממשלה ועירית ת"א. אנו נמצאות בקשר עם מסגרות שיקומיות ומקיימות שיתוף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים לקידום סוגיות הקשורות בנושא.

הפעילות ההסברתית כוללת סדנאות חינוכיות בנושא הזנות לנוער וצעירים, המתמקדות בצמצום הפער בין המיתוסים והתפיסות השגויות אודות זנות ובין מציאות החיים הקשה של א.נשים בזנות, מתוך ראיית הזנות כבעיה חברתית ולא בעיה אישית של מי שנמצאים בה.  כמו-כן, ההסברה כוללת פרסום תגובות ומאמרים בנושא הזנות באמצעי המדיה השונים, והשתתפות בכתבות עיתונאיות העוסקות בנושא.

 מרכז מידע

עמותת תודעה הינה הארגון החברתי הלא ממשלתי היחידי בישראל העוסק אך ורק בנושא הזנות בחברה הישראלית, להבדיל מארגונים אחרים בהם מדובר בתת-תחום של נושא רחב יותר, כגון זכויות נשים, סיוע לנוער ולקטינים או סחר בבני אדם למטרות עבודה או זנות.

תופעת הזנות וההתייחסות החברתית והמערכתית אליה נגועות במיתוסים ובתפיסות שגויות רבות בשל אי הכרת המידע הקיים בנושא. מקבלי ההחלטות, חברי כנסת וגורמים בפרקליטות ובמשטרה נעזרים בארגונים החברתיים וביניהם מכון תודעה כדי להכיר טוב יותר את מימדי התופעה ואת מאפייניה ולהבינם. כך ביכולתם לנהל תהליכים יעילים ונכונים יותר של קבלת החלטות, של משוב ושל מעקב אחר אופן יישום החלטות שהתקבלו בנושא.

במשך השנים יצרנו בסיס מידע ייחודי בנושא הזנות וסחר בבני אדם למטרות מין בארץ ובעולם, הכולל נתונים על היקפי התופעה ועל מאפייניה: על  הנמצאים והנמצאות במעגל הזנות ואודות הסיבות להימצאותם בו; אודות התנאים הפיזיים והנפשיים עימם מתמודדים הנמצאים והנמצאות בזנות והמקשים עליהם לצאת מהמעגל (אלמנטים של כפיה, סרסרות, אלימות, מעורבות של גורמי פשיעה, התמכרות לחומרים פסיכואקטיביים, קשיים כלכליים וגורמים נפשיים כגון התמודדות עם cPTSD).  בסיס המידע הנ"ל נסמך על מחקרים שנעשו ושנעשים בארץ ובעולם ועל קשר עם ארגונים הפועלים בכל העולם כנגד זנות וסחר בבני אדם. אנו עוקבים מזה שנים אחר דרכי ההתמודדות של מדינות שונות בעולם (במיוחד של מדינות העולם המערבי)  עם תופעת הזנות, הן בהיבט החקיקתי, הן בהיבט ההסברתי והן בהיבטי השיקום השונים, ולומדים את הצלחתם או אי הצלחתם של מודלים שונים שנוסו במקומות שונים בעולם להתמודדות עם התופעה ולהגבלת היקפיה.

 תודות

ברצוננו להודות מקרב לב למיכל מוזס ולרונן שטרן, מתנדבי עמותת תודעה, אשר תרמו מזמנם ומכשרונם ובנו את אתר האינטרנט של העמותה.

בעמותת תודעה רואים בזנות תופעה שמשמעה ניצול בני אדם, גברים ונשים כאחד. בחסות המעטה הציני של "חופש העיסוק", נשים וגברים הלכודים בזנות נפגעים בדרכים בלתי הפיכות בגופם ובנפשם. קרא עוד

עזרו לנו לממש את מטרות העמותה ולהשפיע!
תרמו עכשיו לעמותת תודעה

טלפון: 03-9099119

ת.ד. 33290 תל אביב

hasbara@todaango.org.il