ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה

גור. ע, (2004). חווית העיסוק בזנות של נשים שעסקו בזנות רחוב בישראל. אוניברסיטת ת"א

זומר א. (2000) התוצאות הנפשיות של העיסוק בזנות. בהרצאה שניתנה בכנס 'סחר בנשים, זנות ומה שביניהם', תל אביב, 22.9.2000. נלקח מאתר האינטרנט: http://somer.co.il/.

Barry, K. (1995) The prostitution of Sexuality. New York: New York University Press.

Dee Graham with Rawlings and Rigsby, Loving to Survive: Sexual Terror, Men's Violence, and Women's Lives, 1994, New York University Press, New York.) [Farley 2000 from: http://www.prostitutionresearch.com/factsheet.html]

Dworkin, A. (1997). Prostitution and male supremacy. In: Life and Death. N.Y: Free Press.

Farley, M. and Barkan, H. (1998) 'Prostitution, Violence, and Post-Traumatic Stress Disorder', Women and Health 27(3): 33-48.

Farley, M. & Kelly V. (2000) 'Prostitution: A Critical Review of the Medical and Social Sciences Literature'. Woman & Criminal Justice Vol 11 (4) : 29-64.

Giobbe, E., Harrigan, M., Ryan, J. and Gamache, D. (1990) 'Prostitution : A matter of Violence Against Women', WHISPER (Women Hurt n Prostitution Engaged in Revolt), 3060 Bloomington Ave S., Minneapolis, MN 55407, USA.

Giobbe, E. (1992) 'Juvenile Prostitution: Profile of Recruitment in Ann W. Burgess (ed.)' Child Trauma: Issues & Research. Garland Publishing Inc, New York, page 126

Graham, D.L.R., with Rawlings, E. and Rigsby, R. (1994) 'Loving to Survive: Sexual Terror, Men's Violence, and Women's lives'. New York: New York Press.

Herman JL (2003), Introduction: hidden in plain sight: clinical observation on prostitution. In: Prostitution, Trafficking and Traumatic Stress, Farley M,ed. Binghamton, N.Y.: Haworth Press, pp1-13.

Herman, J. (1992) Trauma and Recovery. New York: Basic Books.

Hoigard, C. and Finstad, L. (1992) Backstreets: Prostitution, Money, and Love. University Park: Pennsylvania State University Press.

Houskamp, B. M., & Foy, D. W. (1991). 'The assessment of posttraumatic stress disorder in battered women'. Journal of Interpersonal Violence, 6,367-375.

Hunter, S. K. (1993). 'Prostitution is cruelty and abuse to women and children'. Michigan Journal of Gender and Law, 1,1-14.

Hunter, S.K. (1994) 'Prostitution is Cruelty and Abuse to Women and Children', Michigan Journal of Gender and Law 1: 1-14.

Leidholdt, D. (1993) 'Prostitution: A violation of Women's Human Rights', Cardozo Women's Law Journal. 1(1): 133-47.

McKenganey, N. and Barnard, M. (1996) 'Sex Work on the Streets: Prostitutes and Their Clients'. Milton Keyenes: Open University Press.

Parriott R (1994), Health Experiences of Twin Cities Women Used in Prostitution. Minneapolis: WHISPER. .

Potterat et al. Am. J. Epidemiol..2004; 159: 778-785.

Ross, C.A., Anderson, G., Heber, S. and Norton, G.R. (1990) 'Dissociation and Abuse among Multiple Personality Patients, Prostitutes, and Exotic Dancers', Hospital and Community Psychiatry 41(3): 328-30.

Sidran Foundation 2000: http://www.sidran.org/.

Silbert, M. H., Pines, A. M., & Lynch, T. (1982). 'Substance abuse and prostitution'. Journal of Psychoactive Drugs, 14 (3), 193-197.

Sturdevant, S.P. and Stoltzfus, B. (1992) Let the Good Times Roll: Prostitution and the US Military in Asia. New York: The New Press.

Vanwesenbeeck, I. (1994) Prostitutes' Well-Being and Risk. Amsterdam: VU University Press.

Weathers, F. W., Litz, B. T, Herman, D. S., Huska, J. A., & Keane, T. M. (1993). The PTSD Checklist (PCL): reliability, validity, and diagnosis utility. Paper presented at the 9th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, October 24-27, 1993, San Antonio, Te

בעמותת תודעה רואים בזנות תופעה שמשמעה ניצול בני אדם, גברים ונשים כאחד. בחסות המעטה הציני של "חופש העיסוק", נשים וגברים הלכודים בזנות נפגעים בדרכים בלתי הפיכות בגופם ובנפשם. קרא עוד

עזרו לנו לממש את מטרות העמותה ולהשפיע!
תרמו עכשיו לעמותת תודעה

טלפון: 03-9099119

ת.ד. 33290 תל אביב

hasbara@todaango.org.il