אופני הזנות השונים

סוגי הזנות

זנות רחוב

זהו סוג הזנות המוכר ביותר. בדרך כלל, מתרחשת פעילות זו באזורים מוגדרים מאד של העיר – במרכזה, בגנים ציבוריים מסוימים, באזור העוטף אותה ובחופים. האקט המיני עצמו מתרחש לרוב בתוך מכונית או בחצרות נטושות. האקלים הישראלי – גשמים מעטים וטמפרטורה נוחה מרבית השנה, מקל על קיומה של זנות הרחוב. זנות הרחוב מתאפיינת בחשיפה קשה של הנשים העוסקות בה לאלימות מצד לקוחות וסוטים למיניהם, בשליטה מצד סרסורים ו\או סוחרי סמים, מאבקים על טריטוריה, שימוש מאסיבי בסמים, תנאים היגייניים ירודים ביותר הגורמים פגיעה בבריאות האשה ובצורך קבוע בהסדרי שמירה ובטחון שמשמעם תשלום לשומרים או צד שלישי אחר כלשהו. האפשרות לעסוק בזנות ברחוב ללא צורך בתשלום לבעל-בית או ללא הגבלה על שימוש בסמים ואלכוהול, משפיעה על התפישה העצמית של נשים העוסקות בה, שחלקן הגדול מעיד על תחושת עצמאות רבה יותר המאפיינת סוג זה של זנות. באזור הצפון נפוצה כיום זנות הרחוב פחות מבחלקים אחרים של ישראל, ומתנהלת בעיקר במספר ערים גדולות וצמתים מסוימות בסביבותיהן. מובן שמצב זה אינו קבוע בהכרח ונתון לשינויים בשל השפעות חברתיות וסביבתיות שונות.

 מכונים

שם הקוד ”מכון“ מסתיר לרוב מאחוריו מציאות בה במסווה של שירותי עיסוי, מוצעים לציבור שירותי זנות במבנה הממוקם לרוב באזור תעשייה או מסחר. בכל שעה משעת היום נמצאים במקום מנהל ושומר. במרבית ”המכונים“ יש דלפק מאחוריו יושבות נשים בלבוש מינימאלי וגבר הנכנס אליהם מתבקש לבחור את האשה עמה ברצונו לקיים יחסי מין, המתקיימים באחד החדרים הפנימיים. הכסף משולם בגמר האקט לאשה, שמצידה מחויבת להעביר את מחצית הסכום לפחות למנהל המכון. לעומת המציאות בתל-אביב, בה ישנה גם כיום פעילות נרחבת של מכונים, בצפון הארץ שגשגה התופעה בשנות התשעים, אך כיום אלה נמצאים בשפל. במרבית המקרים נמצאות בכל מקום בשעה נתונה עד חמש נשים ולעיתים אף פחות. התנאים ההיגייניים משתנים ממכון למכון, ונעים בין תנאים מחפירים של הגיינה לקויה ועד מקומות אחרים במצב סביר. לנשים יכולת מוגבלת ביותר להחליט לא לקבל לקוח מסוים או להחליט לגבי הסכמתן לביצוע סוגי הפעילויות המיניות וההתנהגותיות השונות אותן הן מתבקשות לקיים עם הלקוח. השפעת השהות במכון גורמת לנשים לרתיעה וחשש מוגברים מהמנהל וסמכותו וליכולת מופחתת לסרב ללקוחות מסוימים, אך יחד עם כך להרגשת בטחון יחסי, שנובעת מההגנה החלקית שהן מקבלות מפני לקוחות וגורמים עבריינים. חלקן של הנשים במכונים משתמשות בסמים במהלך השהות במקום. חשוב לציין שחלק מהנשים המגיעות לעבוד ב“מכון עיסוי“, אינן מודעות מראש כלל לכך כי הדרישות מהן עתידות לכלול שירותי ”הרפיה“. נשים אלה עוברות תהליך בן מספר ימים, במהלכו מתברר בהתאם למצבן האישי האם יסתגלו לתנאי ההעסקה הנדרשים מהן או יעזבו. כדי להשפיע על הסכמתן של הנשים להישאר, נהוג לתת להן תחילה קליינטים אמידים יותר, במטרה לתות אותן בסכומי כסף גבוהים יחסית וללכוד אותן במעגל הזנות.

דירות דיסקרטיות

דירות דיסקרטיות הן דירות מגורים בשכונות רבות שעוברות הסבה לא רשמית לשימוש כמקום בו נמכרים שירותי זנות. בשכונות אמידות מצליחים לעיתים שכנים להתארגן ולהתלונן במשטרה עד אשר זו פועלת לסגירת הדירה. רוב הדירות נמצאות בבעלות סמויה ולסביבה לא ידוע מי הוא הבעלים / השוכר שלהן. המקום מנוהל על-ידי ”קוף“ – או המדאם בשמה המקובל האחר – שמקבלת תשלום מבעל הדירה ובתמורה לכך מנהלת את המקום ולוקחת על עצמה את כל האחריות הפלילית. בדומה למתרחש במכונים, בכניסה לדירה יש לרוב סלון, בו יושבות המדאם והנשים העוסקות בזנות במקום. הקליינט בוחר את האשה עמה ברצונו לקיים מגע וזו מובילה אותו לחדר פנימי. התשלום הנהוג בדירות דיסקרטיות כפול מהתשלום ברחוב. האשה עצמה גובה את הכסף ומעבירה את מחציתו למדאם, שמאוחר יותר תעביר אותו לבעל הדירה. ברוב הדירות חל איסור על שימוש בסמים, קיימים תנאים היגייניים סבירים ומובטחת הגנה לנשים – אם באמצעות שומר ואם באמצעות תשלום של בעל הדירה לגורמים עבריינים המבטיחים את שלומה. בדירות מעין אלה הנשים נוטות לחוש בודדות פחות וחשיפותן לאלימות ולסחיטות יורדת, אך מלווה אותן תחושת ניצול קבועה בשל התשלום הגבוה שהן משלמות לבעל הדירה. לנשים במקום החופש להחליט לגבי שעות עבודתן ובמקרים מסוימים מתאפשר להן לסרב לקיים מגע עם לקוח מסוים.

דירות פרטיות

במקרה זה המדובר באשה או שתיים השוכרות דירה באופן עצמאי. במרבית המקרים המדובר בנשים ששהו ותפקדו בעבר בדירות דיסקרטיות או מכונים והחליטו לעבוד מבלי להתחלק בכסף עם אחרים. נשים הנקלעות לעיסוק בזנות בפורמט זה משקיעות לרוב בדירה ומצבה ההיגייני משופר יחסית בהתאם. הנשים מפרסמות את דבר פעילותן באמצעות מודעות, גובות בעצמן את הכסף ומתחלקות בתשלום החשבונות. היות ובמקרים אלה אין כל שמירה על הדירה, לרוב מדובר במצב מסוכן מאד. ידוע על נסיונות תדירים של השתלטות ארגוני פשע על דירות כאלה, על ניסיונות לגבות דמי חסות ועל יוזמות אישיות של גברים להשתלט על הדירה. כתוצאה מכך הדירות הפרטיות בהן מתקיימת זנות סובלות ממתקפות הגורמות לעיתים נזק לדירה ולנשים עצמן ואלה נוהגות להחליף דירה באופן תדיר.

”נערות ליווי / נערות טלפון“

תחת שם קוד מקובל זה מסתתרת מציאות של נשים הנמצאות בדירה או משרד אליהם מתקשר לקוח על פי מספר המפורסם במודעות שונות ומזמין אותן לדירה או חדר במלון. נערות ליווי גובות תעריף גבוה יותר מזה הנדרש בדירות, השהות והמגע המשותפים נמשכים זמן רב יותר, והתופעה נחשבת לדבר אקסקלוסיבי ודיסקרטי יותר. הכסף מתחלק בין הנשים לבעל השירות שדואג לפרסם אותו. חשוב לציין כי לסוג זנות זה ישנם שותפים רבים וכי מתקיימת רשת ענפה של אנשים הנוטלים חלק בארגונו: סרסורים, פקידי קבלה בבתי מלון, נהגי מוניות ועוד. תיירות מין מונח זה מתייחס לרוב לסוכנויות נסיעות שהמציעות טיולים מחוץ לישראל שמבטיחים מראש וכחלק מ“חבילת התיירות“ את האפשרות לקיום יחסי מין עם נשים צעירות, נערים או ילדות, בעיקר במדינות העולם השלישי. סוג זה של תיירות מהווה הכנסה משמעותית מאד למדינות אליהן יוצאת התיירות, וניצול הנשים זוכה למעשה לעידוד המדינה. מתוך היכולת לאפיין את התרבות המקומית בארץ היעד ככזו שזנות היא חלק נורמטיבי ממנה, ישנם אנשים לא מעטים שמצליחים להדחיק את עובדת היות התופעה חלק משוק הזנות העולמי ונוטים להסביר לעצמם כי המדובר בעזרה לשמה וכי הנערות והנשים בוחרות בכך כעיסוק חופשי ורווחי. מובן שבמציאות המדובר בניצול ככל ניצול של זנות וכי חופש הבחירה המוצג כבסיס החלטתן של הנשים בזנות זו לקיים מגעים מיניים אינו אמיתי. תופעה דומה לזו מתקיימת בערי נופש שונות בישראל, בעיקר בבתי מלון המארחים כנסים מקצועיים ואירועים של מקומות עבודה, במהלכם נהוג לנצל את ימי ההשתלמות להזמנת נערות ליווי לחדרים.

אינטרנט, ”נערות ווב“

הזנות הוירטואלית באינטרנט הפכה להיות עסק שכיח ורווחי ביותר, המבטיח אנונימיות ללקוח ומאפשר לו הגנה מחשיפת פרטיותו. הוירטואליות של העיסוק בזנות באינטרנט מספקת גם לנשים ולנערות הנכנסות למעגל הזנות באמצעותו אשליה של מוגנות ובטחון, שעתידות להתנפץ פעמים רבות כבר במהלך עיסוקן זה. במרבית המקרים המדובר באתרי אינטרנט שלקוחות נכנסים אליהם, יוצרים קשר באמצעות תוכנת מסרים ומצלמה עם האשה ומבקשים ממנה להתנהל על פי רצונו ולהגשים את מאוויו המיניים. הדרישה ליחסי מין וירטואליים נמצאת בעלייה מתמדת בשנים האחרונות. גם אם אין עדיין מחקרים רבים בנושא, ברור כי גם במקרה של זנות כזו קיימות השפעות רגשיות ואחרות על  הנשים העוסקות בה.

כל המידע המובא בפרק זה מבוסס על ניסיון העבודה בשטח בשיתוף פעולה עם מרפאה ניידת למזעור נזקי הזנות במסגרת משרד הבריאות.

מאת ביאטריס רוזן-כץ.

מתוך:

רוזן-כץ, ב. וחייקין, ר. (2010). סיוע ראשוני לנשים ולנערות בזנות. החוברת הופקה במימון שגרירות ארה"ב בישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד ראש הממשלה – הרשות לקידום מעמד האישה, עיריית חיפה, אישה לאישה – מרכז פמיניסטי חיפה ופרויקט "אופק נשי" לסיוע לנשים בזנות.

בעמותת תודעה רואים בזנות תופעה שמשמעה ניצול בני אדם, גברים ונשים כאחד. בחסות המעטה הציני של "חופש העיסוק", נשים וגברים הלכודים בזנות נפגעים בדרכים בלתי הפיכות בגופם ובנפשם. קרא עוד

עזרו לנו לממש את מטרות העמותה ולהשפיע!
תרמו עכשיו לעמותת תודעה

טלפון: 03-9099119

ת.ד. 33290 תל אביב

hasbara@todaango.org.il